Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Zodra je personeel in dienst neemt, legt de wet een aantal verplichtingen op zoals een arbeidsongevallenverzekering. Als een werknemer op het werk of onderweg naar of van het werk een ongeval heeft, dan kunnen de medische kosten en het inkomensverlies hoog oplopen. Daarvoor ben je het best goed verzekerd, want anders betaal je alles zelf.

Voordelen

  • Iedereen met een arbeidsovereenkomst is verzekerd.
  • Je bent gedekt voor alle wettelijk verplichte waarborgen.
  • Je kunt er aanvullende verzekeringen bij nemen.

Kenmerken

Wie is verzekerd?
Alle personen met wie je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, al werken ze maar voor enkele uren per week of zelfs maar voor een eenmalige dagactiviteit.

Wat is verzekerd?
We bieden een dekking voor alle wettelijk verplichte waarborgen zoals een vergoeding van medische kosten na een ongeval en een vergoeding als uw werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is. Na een ernstig blijvend letsel kan de werknemer hulp nodig hebben van anderen. In dat geval krijgt hij een tegemoetkoming. Als de werknemer overlijdt dan zal er een vergoeding zijn voor zijn nabestaanden.

Wat is NIET verzekerd?
De stoffelijke schade is niet verzekerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer een werknemer valt en daardoor zijn laptop beschadigt, die laptop niet verzekerd is. Bij een arbeidsongeval opgelopen morele schade is niet gedekt door deze verzekering.

Enkele opmerkingen

  • De eerste maand na een ongeval betaal je je werknemer verder uit. De arbeidsongevallenverzekeraar geeft je daarvoor een beperkte terugbetaling.
  • De vergoedingen worden berekend op basis van geplafonneerde lonen.
  • De vergoedingen voor medische kosten zijn altijd beperkt tot het RIZIV-tarief.
  • Een arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht. Wie zo’n verzekering vergeet af te sluiten, kan een boete krijgen of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

De aanvullende Arbeidsongevallenverzekering

Een verplichte arbeidsongevallenverzekering vergoedt echter niet alle medische kosten. De vergoedingen daarbij ook geplafonneerd. Als de werkgever wil dat alle medische kosten vergoed worden en dat de vergoedingen gebaseerd zijn op het volledige loon van zijn werknemers, dan is het aangeraden om een aanvullende verzekering arbeidsongevallen te nemen. Die is onderverdeeld in de verzekering Vergoedingen en de verzekering Medische kosten.