Reisverzekering

Waarom kiezen voor de reisverzekering?

Op vakantie wil je uiteraard ontspannen en zonder stress genieten. Maar wat als je de trip moet annuleren, je wordt ziek of geraakt gewond of je bagage wordt gestolen?

KBC geeft je extra gemoedsrust op vakantie dankzij de reisverzekering. Sluit de polis af en je bent gerust voor al je reizen gedurende één jaar.

 

VIP-formule

De standaard reisverzekering biedt al uitgebreide waarborgen en ruime verzekerde bedragen.
Met de VIP-formule kun je de polis nog verder uitbreiden met

· Verdubbelde verzekerde bedragen

· Verdubbelde vergoedingsgrenzen

En dat zonder de franchise te verhogen.

 

Zakenreizen

Binnen de verzekering Bijstand Personen ben je voor zowel privé- als beroepsmatige reizen verzekerd. Bij de andere verzekeringen binnen deze polis ben je enkel voor privé-reizen verzekerd. Je kunt dit uitbreiden met beroepsmatige reizen als je de ‘optie zakenreizen’ erbij neemt.

Zakenreizen zijn reizen in het kader van een bedrijf of de uitoefening van een beroep.

 

Verzekering bijstand personen


Wat?

Voornamelijk een verzekering voor gezondheidsperikelen op reis, zoals ziekte en ongeval.

 

Wat is onder andere verzekerd?

 • Bijstand bij ziekte en ongeval op vakantie en de gevolgen daarvan, zoals repatriëring, hospitalisatie, gedwongen verlengd verblijf
 • Medische kosten in het buitenland vergoeden we tot 500.000 euro per persoon
 • Heb je gekozen voor de VIP-formule? Dan verdubbelen we de verzekerde bedragen

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Verwikkelingen bij zwangerschap na de zesde maand en bevallingskosten
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als je de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd
 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen
 • De deelname aan extreme outdoor-activiteiten. Daarmee bedoelen we outdoor-activiteiten waarbij de extreme omstandigheden of de moeilijkheidsgraad een potentieel levensgevaar inhouden zoals bv. basejumpen, heli-skiën, wrakduiken, …

 

Extra info

 • Je krijgt snelle en professionele hulp, 24 uur per dag
 • De bijstand personen geldt voor een reis naar geografisch Europa of wereldwijd. Je verste reisbestemming is daarvoor bepalend.
 • De communicatiekosten die je op ons verzoek maakt in het buitenland of die je worden aangerekend als we je daar opbellen, betalen we terug


Annuleringsverzekering


Wat?

Deze verzekering waarborgt de betaling van de kosten die je niet kunt recupereren als je je reis onverwacht moet annuleren of vervroegd moet terugkeren.

 

Wat is onder andere verzekerd?

Onderstaande gebeurtenissen zijn onder meer een geldige reden om je reis te annuleren of vervroegd terug te keren

 • Gezondheidsredenen zoals ziekte, ongeval en overlijden
 • Studies en werk, bijvoorbeeld herexamen of ontslag
 • Overheid en reisformaliteiten, bijvoorbeeld oproep als jurylid, wijziging van het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken na het boeken van de reis
 • Gemist vertrek van vliegtuig, boot of trein: bijvoorbeeld onverwachte vertraging van het geboekte vervoer met minstens 48 uur

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Gebeurtenissen die je al kende toen je de reis boekte of de verzekering sloot en die maken dat de annulering niet kan gezien worden als onverwacht
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte die als een normaal verloop van de ziekte kunnen worden beschouwd en die gekend waren op het ogenblik dat de reis geboekt werd

 

Extra info

 • Het is onmogelijk om alle situaties te beschrijven die een annulering rechtvaardigen. Daarom bieden we je de extra zekerheid door iedere gebeurtenis te aanvaarden die niet beschreven werd en voor jou een overmachtssituatie uitmaakt die volledig buiten je wil ligt. Als je daarop een beroep doet, moet je een eigen aandeel dragen in de verzekerde kosten van 25%.
 • We vergoeden tot maximaal de reissom voor één specifieke reis.
 • De verzekering geldt voor een reis in geografisch Europa of wereldwijd. Je verste reisbestemming is daarvoor bepalend.

Bagageverzekering


Wat?

Een schadeverzekering voor diefstal of beschadiging van je bagage, of verlies door de vervoersmaatschappij.

 

Wat is onder andere verzekerd?

Je eigen bagage en voorwerpen die je op reis huurt of gratis mag gebruiken zijn verzekerd tot 1.500 euro per verzekerde persoon. Als je de VIP-formule kiest, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

De volgende gebeurtenissen zijn verzekerd als ze zich tijdens de reis voordoen

 • Diefstal met geweld, bedreiging of braak uit een voertuig, uit je verblijf of van jou als persoon
 • Beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding
 • Niet of beschadigd afleveren van bagage door de vervoersmaatschappij

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade aan het goed louter door het gebruik
 • Schade aan het goed door reiniging, bewerking of herstelling
 • Schade die je met opzet hebt toegebracht
 • Schade als gevolg van een betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen

 

Extra info

 • Voor krediet- en betaalkaarten, ski-abonnementen, visum, reispas en andere reisdocumenten vergoeden we de kosten die verschuldigd zijn om de documenten of kaarten te vervangen
 • De schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van 100 euro per schadegeval
 • Extra: als je bagage na 4 uur na aankomst op je buitenlandse reisbestemming nog niet is aangekomen, vergoeden we de uitgaven voor de dringende aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen, tot 250 euro per verzekerde persoon

Verzekering reisongevallen met extra bescherming


Wat?

Een verzekering voor de kosten na een ongeval tijdens je reis.

 

Wat is er onder andere verzekerd?

Als je het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens je reis, dan betalen we een vergoeding

 • Voor blijvende invaliditeit
 • Bij overlijden

De vergoeding in geval van blijvende invaliditeit kan oplopen tot maximaal 100.000 euro. De vergoeding bij overlijden bedraagt 10.000 euro. We vergoeden ook de werkelijk gemaakte begrafeniskosten tot een bedrag van 10.000 euro.
Als je de VIP-formule kiest, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Ongevallen tijdens de deelname aan extreme outdooractiviteiten zoals bv. basejumpen, heli-skiën, wrakduiken, …
 • Deelname aan betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen

 

Extra bescherming in het buitenland

Ben je in België als zwakke weggebruiker het slachtoffer van een aanrijding waarbij een motorrijtuig is betrokken, dan heb je recht op een hoge vergoeding. In het buitenland is dat niet altijd het geval. KBC vult de vergoeding die je dan krijgt voor blijvende letsels of overlijden echter aan tot wat er in België gebruikelijk is. Deze aanvullende bescherming geldt overigens ook als je als bestuurder van het betrokken motorrijtuig niet aansprakelijk bent voor de aanrijding.
De aanvullende bescherming geldt tot een bedrag van 250.000 euro per verzekerde persoon.
Als je kiest voor de VIP-formule, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

Verzekering reisgeschillen


Wat?

Dit is een rechtsbijstandsverzekering die juridische hulp en bijstand biedt op reis of naar aanleiding van je geboekte reis.

 

Wat is er onder andere verzekerd?

 • Geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners
 • Problemen met politie en overheid in het buitenland

Als je een beroep doet op onze rechtsbijstand, dan proberen we in de mate van het mogelijke het geschil minnelijk op te lossen.
We staan je bij in de procedure voor de rechtbank en ook buiten de rechtbank zoals in de geschillencommissie reizen.
De kosten zijn verzekerd tot maximaal 50.000 euro per schadegeval en voor alle verzekerden samen. Onze eigen beheerskosten rekenen we niet mee.

 

Wat is er onder andere niet verzekerd?

 • Geschillen tussen verzekerde personen onderling
 • Medische reizen en geplande medische behandelingen in het buitenland en de mogelijke verwikkelingen of nabehandeling in België
 • Timesharing

 

Extra info

 • Bij een juridisch geschil heb je nood aan een onpartijdige verdediging van je rechten. Daarom wordt je rechtsbijstandsdossier behandeld door Defendo, een gespecialiseerd team van medewerkers die uitsluitend optreden in rechtsbijstand en de vertrouwelijkheid van je dossier garanderen.
 • Je hebt de vrije keuze van een advocaat bij een procedure
 • Geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners zijn verzekerd voor contracten gesloten in alle landen van de Europese unie en in geografisch Europa. Daarbuiten komen we enkel tussen indien de tegenpartij voor een Belgische rechtbank kan aangesproken worden.