Patrimonium

Een onderneming kan de KBC-Patrimoniumpolis sluiten. Die beschermt:

  • Onroerende goederen: de bedrijfsgebouwen
  • Roerende goederen: de bedrijfsgoederen (goederen, dieren, vast of los materieel …)

De patrimoniumpolis beschermt je tegen meer dan brandschade. Denk maar aan schade door stormen, natuurrampen, vandalisme of diefstal. Ook voor glasbreuk en waterschade ben je met deze polis verzekerd.

Binnen de KBC-Patrimoniumpolis heb je nog extra opties, zoals de diefstalverzekering. Een bedrijfsschadeverzekering vangt dan weer inkomstenverliezen door het schadegeval op. Zo blijft de voortzetting van je onderneming gegarandeerd, want materiële schade is maar één onderdeel van de schade. De verzekering bedrijfsschade wordt daarom vaak de levensverzekering van je bedrijf genoemd.

In de KBC-Patrimoniumpolis kun je ook je privéwoning en de inboedel laten verzekeren. De voorwaarde is dat ze zich op dezelfde locatie moet bevinden als je bedrijfsgebouwen. Als dat niet het geval is, heb je een KBC-Woningpolis nodig. In beide gevallen zijn je woning en inboedel op dezelfde wijze verzekerd.