Gezinspolis

Waarom kiezen voor de familiale verzekering?

Vaak zit pech in een klein hoekje, hoe voorzichtig je ook bent. Berokken je schade aan iemand anders? Of lijd je zelf schade door een andere partij? Er zijn heel wat situaties waarin de familiale verzekering het financiële gewicht opvangt. En dat over de hele wereld.

 

Voorbeelden waarbij je kunt rekenen op je familiale verzekering

 • Je wordt uitgenodigd bij vrienden voor een etentje en je stoot per ongeluk die dure vaas van tafel? Op zo’n moment komt de familiale verzekering heel goed van pas.
 • Tijdens een fietstocht verleen je geen voorrang en bots je op een andere fietser. Dan betaalt je familiale verzekering de schade die de andere fietser lijdt. Zowel de medische kosten als de schade aan de fiets, kleding, … van je slachtoffer zijn verzekerd.

 

De familiale verzekering verzekert je aansprakelijkheid in je privéleven

 

Wat is onder andere verzekerd?

 • Je aansprakelijkheid als je in je privéleven schade veroorzaakt aan iemand buiten je gezin. Eist iemand van jou een schadevergoeding? Dan verdedigen we jou daartegen. Blijk jij aansprakelijk te zijn? Dan vergoeden we het slachtoffer.
 • Iedereen die bij jou inwoont, is verzekerd
 • Ook schade die jouw dieren aan anderen veroorzaken, is verzekerd

 

Vergoedingen en franchise

Per schadegeval vergoeden we tot ongeveer 24,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot ongeveer 6,9 miljoen euro voor stoffelijke schade (oktober 2015). Alleen voor de stoffelijke schade is er een franchise van ongeveer 244 euro per schadegeval (oktober 2015). Die bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • De schade (lichamelijke letsels of stoffelijke schade) die je veroorzaakt aan jezelf of aan iemand van je gezin
 • Schade die je tijdens je beroepsactiviteit veroorzaakt
 • Schade waarvoor je een verplichte verzekering moet sluiten, zoals de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen of de jachtverzekering
 • Schade door dieren die je als particulier in België niet mag houden
 • Schade door rijpaarden waarvan je eigenaar bent
 • Schade die iemand van je gezin van 16 jaar en ouder opzettelijk veroorzaakt
 • Schade die iemand van je gezin van 18 jaar en ouder veroorzaakt door een zware fout (bijvoorbeeld geweldpleging, diefstal, vandalisme)
 • Schade die je veroorzaakt met elektrische fietsen (speed pedelecs). Hiervoor ben je wettelijk verplicht om een aparte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te sluiten

 

Tip

Gaan je kinderen alleen wonen? Denk er dan aan dat ze hun eigen familiale verzekering nodig hebben.

 

Specifieke opties van onze familiale verzekering

Niet elke gezinssituatie is dezelfde. Behoeften kunnen van gezin tot gezin verschillen. Daarom vind je in onze familiale verzekering een reeks opties terug. Voor je specifieke wensen en noden.

Verzekering rechtsbijstand in het privéleven

Wat is onder andere verzekerd?

 • Je lijdt schade? Dan helpen we jou om een vergoeding te krijgen van de persoon die voor de schade verantwoordelijk is
 • Als die persoon niet over het vermogen beschikt om te betalen, vergoeden we onder bepaalde voorwaarden jouw schade tot 12.500 euro. Voor lichamelijke letsels komt daar nog een bedrag van 12.500 euro bovenop.
 • Je wordt verdacht van een onopzettelijk misdrijf? Dan kun je erop rekenen dat we jou verdedigen als je voor de strafrechter moet verschijnen.

Vergoedingen en franchise

We betalen de verzekerde kosten en erelonen tot maximaal 100.000 euro per schadegeval en voor alle begunstigden samen. We passen geen enkele franchise toe. Dit betekent dat we de juridische kosten dragen vanaf de eerste euro. Ook is er geen drempelbedrag (minimumbedrag waarover het geschil moet gaan).

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die te maken heeft met de uitvoering van een contract
 • Boetes of minnelijke schikkingen
 • Opzettelijke misdrijven zoals vandalisme of een vechtpartij
 • Geschillen als eigenaar of bestuurder van een motorvoertuig

Verzekering rechtsbijstand omni-contract


Biedt naast de dekking van de verzekering rechtsbijstand in het privéleven ook nog een dekking voor contractuele geschillen.

Dit kunnen koop- en reisgeschillen zijn, maar bijvoorbeeld net zo goed discussies over de aankoop van een woning of bouwgrond en de plaatsing van een verwarmingsketel of keuken.

Verzekering voor uw hond


De Verzekering voor uw hond is een ongevallenverzekering.

Wat is zoal verzekerd?

 • Als je hond iemand bijt, vergoeden we de schade. Zelfs als je daarvoor niet aansprakelijk bent. Het maakt ook niet uit wie er gebeten wordt: iemand van je gezin, een kleinkind, je babysit, de postbode, …
 • Een andere hond bijt iemand van je gezin? Ook dan vergoeden wij de lichamelijke letsels. Zelfs als we de eigenaar van de hond nooit vinden of als hij de schade niet kan betalen.
 • Is je hond het slachtoffer van een verkeersongeval? We vergoeden de dierenartskosten tot 2.000 euro. Bij overlijden vergoeden we de crematiekosten tot 350 euro en zelfs een nieuwe, gelijksoortige pup als je dat wilt.

Franchise

We passen geen franchise toe.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Beroepshalve honden houden of fokken
 • Als je hond het slachtoffer is van een ongeval dat geen verkeersongeval is, bijv. vechtpartijen met andere honden of verdrinking)
 • ziektekosten van je hond

 

Nog meer opties

Ontdek nog meer opties van onze familiale verzekering

Verzekering van uw bijverdienste

Wat is verzekerd?

Heb je een hobby waarmee jij of een gezinslid iets bijverdient? Dan kun je je aansprakelijkheid verzekeren.
Enkele voorbeelden

 • Je doet huishoud- en tuinwerkjes
 • Je kweekt of teelt dieren, planten, groenten of fruit
 • Je treedt op met een muziekband
 • Je baat een bed & breakfast uit

 

Vergoedingen en franchise

De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5 miljoen euro voor lichamelijke en stoffelijke schade samen. Er gelden specifieke vergoedingsgrenzen voor immateriële schade en voor schade door milieuverontreiniging. Voor stoffelijke schade is er een franchise van 200 euro.

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • De aansprakelijkheid van vrije en intellectuele beroepen waarvoor een verplichte verzekering vereist is (bijv. reisbureaus) of die onder het toezicht vallen van een beroepsorde (bijv. boekhouders)
 • De handel in of de herstelling van motorrijtuigen en fietsen
 • De verhuur van goederen
 • Het bouwen, renoveren, afwerken en verhuren van onroerende goederen


Verzekering voor u als lesgever

Deze extra verzekering is bedoeld voor iedereen die lesgeeft en daarmee iets verdient.
Ben je al door je onderwijsinstelling verzekerd, dan heb je deze verzekering niet nodig, behalve als je bijlessen geeft die niet door de school verzekerd zijn.

 

Wat is verzekerd?

 • Schade die je door jouw fout aan je leerlingen of iemand anders toebrengt
 • Schade die je leerlingen veroorzaken als je daarvoor aansprakelijk wordt gesteld

 

Vergoedingen en franchise

De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5 miljoen euro voor lichamelijke en stoffelijke schade samen. Er gelden specifieke vergoedingsgrenzen voor immateriële schade en voor schade door milieuverontreiniging. Voor stoffelijke schade bedraagt de franchise 200 euro.

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Gevaarlijke sporten zoals alpinisme, speleologie, full-contactvechtsporten, diepzeeduiken, gemotoriseerde sporten of valschermspringen
 • De training van beroepssporters
 • Schade door rijpaarden waarvan je eigenaar bent

Verzekering voor gezinsopvang

Deze verzekering heb je nodig als je bij je thuis kinderen opvangt en daarvoor een vergoeding ontvangt.

 

Wat is verzekerd?

 • je aansprakelijkheid als onthaalouder
 • de lichamelijke ongevallen van je onthaalkinderen (wettelijk verplicht in Vlaanderen)

 

Vergoedingen en franchise

Voor je aansprakelijkheid als onthaalouder vergoeden we per schadegeval tot ongeveer 24,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot ongeveer 6,9 miljoen euro voor stoffelijke schade (oktober 2015). Enkel voor de stoffelijke schade is er een franchise van ongeveer 244 euro per schadegeval (oktober 2015). Die bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • schade aan goederen van de onthaalkinderen (zoals kleding of speelgoed dat ze meenemen) of van het onthaalgezin (zoals meubels of huishoudmateriaal)
 • schade aan bestaande prothesen of orthopedische toestellen zoals brillen, lenzen, beugel, gehoorapparaat, is niet verzekerd in de ongevallenverzekering voor de kinderen die je opvangt


Verzekering voor hulp bij u thuis

Als je bij je thuis tegen betaling iemand laat helpen, zoals een poetsvrouw, babysit of tuinman, dan ben je wettelijk verplicht om die personen te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

 

Goed om te weten

Betaal je je poetsvrouw of tuinman met dienstencheques, dan hoef je hen niet te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dat geldt ook voor de babysit die ingeschreven is bij de Gezinsbond.

 

Wat is verzekerd?

 • Medische kosten, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval tijdens het werk bij je thuis
 • Bij een dodelijk ongeval betalen we onder meer een lijfrente aan de weduwe/weduwnaar, een rente aan de kinderen en de begrafeniskosten
 • Niet alleen de personen die je betaalt, maar ook iedereen die gratis voor je werkt (vriendendienst) is verzekerd

 

Wat is onder andere niet verzekerd?

Schade aan goederen