Gewaarborgd Inkomen

De polis Gewaarborgd Inkomen voorziet in de maandelijkse uitkering van een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid omwille van een ziekte of een ongeval van de verzekerde.

Als de verzekerde arbeidsongeschikt is, voorziet de polis in een uitkering van een maandelijkse rente en de terugbetaling van de premie.

De polis Gewaarborgd Inkomen kan men zowel onderschrijven voor zelfstandigen of zaakvoerders als voor bedienden en arbeiders.

Formules

  • Ziekten EN alle ongevallen: dekt alle arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit ziekte, arbeids(weg)ongevallen of ongevallen in het privé-leven
  • Ziekten OF alle ongevallen: dekt alleen de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit ziekte of ongevallen in het privé-leven

Looptijd

De verzekeringnemer kan opteren voor een contract:

  • met een duurtijd tot aan de pensioenleeftijd
  • met een vaste duur van bv. 10, 15 of 20 jaar

Voor bepaalde beroepen geldt er een beperkte eindleeftijd