Bedrijfspolis Aansprakelijkheid

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Als bedrijfsleider wil je zoveel mogelijk tevreden klanten en gelukkige werknemers. Toch loopt het soms mis. Wettelijk ben je dan verplicht om de schade te herstellen die door jouw fout veroorzaakt wordt. Om hen dan correct te vergoeden, heb je een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Voordelen

  • Iedereen in het bedrijf is verzekerd
  • Je geniet unieke dekkingen, zoals de vergoeding van medische kosten
  • De verzekering geldt wereldwijd
  • Geen franchise voor lichamelijke schade

Kenmerken

Wie is verzekerd?
Iedereen die actief is binnen jouw bedrijf. Dat gaat van de bedrijfsleiding tot en met de jobstudenten.

Wat is verzekerd?
We bieden een unieke dekking voor klanten die schade lijden in het bedrijf zonder dat jij er iets aan kunt doen. We vergoeden de medische kosten die het gevolg zijn van een ongeval. Ook de gebouwen die je huurt voor workshops en evenementen zijn verzekerd.

Je burgerrechtelijke aansprakelijkheid, als je bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteit schade veroorzaakt aan iemand van buiten het bedrijf, is verzekerd. Je burgerlijk aansprakelijkheid als fabrikant of verkoper voor de geleverde producten of je burgerlijk aansprakelijkheid als aannemer voor uitgevoerde werken, zijn verzekerd.

Het is mogelijk om de verplichte verzekering tegen brand en ontploffing mee op te nemen. Daarmee bescherm je de slachtoffers van een brand in het bedrijf, zelfs als jij daar geen schuld aan hebt.

Wat is NIET verzekerd?
Buiten de klassieke uitsluitingen, zoals contractuele schade en schade aan goederen, zijn er nog enkele andere uitsluitingen, nl. opzettelijke schade en schade door een zware fout (dronkenschap, vandalisme, enz.).

Wereldwijde verzekering
Als de bedrijfszetel gevestigd is in België, dan geldt de verzekering wereldwijd. Een must voor je buitenlandse zakenreizen of als je werken uitvoert of goederen levert in het buitenland.

Sectorvoorwaarden
Elke bedrijf is verschillend daarom bieden sommige sectoren  bijkomende dekkingen. Binnen de aansprakelijkheidsverzekering heeft elk van die sectoren zijn eigen kenmerken. De waarborgen en verzekerde bedragen zijn aangepast aan uw bedrijfsactiviteit. In samenspraak met uw agent is verder maatwerk mogelijk naargelang uw specifieke situatie. Hieronder een lijst van de verschillende sectoren.

  • Horeca
  • Garage en aanverwante beroepen
  • Wellness, beauty en health
  • Bouw- en installatiebedrijven
  • Land- en tuinbouw
  • Handel