Kilometerheffing en landbouwvoertuigen

Vanaf 1 april 2016 gaat de kilometerheffing in België van start. Deze geldt in principe ook voor tractoren. Voertuigen die uitsluitend ingezet worden voor landbouwactiviteiten kunnen echter worden vrijgesteld van de heffing. De vrijstelling dient door de eigenaar van het voertuig worden aangevraagd voor 1 april 2016.

Wetgeving

Vanaf 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen in België. Deze maatregel zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op bepaalde gewest- en gemeentewegen (kaart van de tolwegen). De kilometerheffing zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervangen.

 

Vrijstelling

Onder andere landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuigen, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België én die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden zijn vrijgesteld van deze kilometerheffing. Deze vrijstelling geldt in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië). Indien u aanspraak maakt op een vrijstelling dan moet deze worden aangevraagd.

 

Aanvraag van een vrijstelling

De vrijstelling moet éénmalig door de houder van het voertuig worden aangevraagd en is permanent. De adminstratieve verplichtingen zijn beperkt. Voertuigen die in Vlaanderen zijn ingescheven richten zicht tot de Vlaamse belastingsdienst. Dit kan via een online formulier. Indien u over meer dan vijf voertuigen beschikt mag u de vrijstellingsaanvragen mailen naar kilometerheffing@fb.vlaanderen.be. Hievoor kan U gebruik maken van een excel document. U stuurt steeds 2 foto’s bij uw aanvraag (voor- en zijzicht van het voertuig). De bestandsnaam van de foto’s moet overeenstemmen met de nummerplaat van het voertuig (vb. GNKM123 of 1ABD458).

 

Wij doen meer dan je polis opmaken. Wij analyseren je risico's en volgen je gezins-en/of bedrijfssituatie op de voet. Onze ervaring in verzekeringen hielp al duizenden klanten.

Maak nu een afspraak

helsenverzekeringen

#WeZijnErbij

Load More... Follow on Instagram