Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Helsen Verzekeringen en de door Helsen Verzekeringen aangeboden dienstverlening.

Helsen Verzekeringen levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Helsen Verzekeringen behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Helsen Verzekeringen.

Helsen Verzekeringen sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Helsen Verzekeringen en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Helsen Verzekeringen. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Helsen Verzekeringen en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Helsen Verzekeringen worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Helsen Verzekeringen in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Wij doen meer dan je polis opmaken. Wij analyseren je risico's en volgen je gezins-en/of bedrijfssituatie op de voet. Onze ervaring in verzekeringen hielp al duizenden klanten.

Maak nu een afspraak
Follow on Instagram