Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Helsen Verzekeringen en de door Helsen Verzekeringen aangeboden dienstverlening.

Helsen Verzekeringen levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Helsen Verzekeringen behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Helsen Verzekeringen.

Helsen Verzekeringen sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Helsen Verzekeringen en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Helsen Verzekeringen. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Helsen Verzekeringen en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Helsen Verzekeringen worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Helsen Verzekeringen in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Helsen Verzekeringen heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Helsen Verzekeringen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

Je tussenpersoon Helsen Verzekeringen is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Vind je dat je met je klacht niet bij je agent terechtkunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde, dan kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. Tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38.

Wat als je niet tevreden bent met het antwoord van KBC-Klachtenmanagement? Richt je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as. Of surf naar www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Wij doen meer dan je polis opmaken. Wij analyseren je risico's en volgen je gezins-en/of bedrijfssituatie op de voet. Onze ervaring in verzekeringen hielp al duizenden klanten.

Maak nu een afspraak

helsenverzekeringen

#WeZijnErbij

helsenverzekeringen
Load More... Follow on Instagram